Ekološka kmetija – Gostilna Repovž

Kmetija REPOVŽ je prejemnik sredstev iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 in Evropskega sklada za razvoj podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI:

Nakup naprave za protislansko zaščito ekoloških sadovnjakov iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

CILJI:

  • dvig produktivnosti in izboljšanje stroškovne učinkovitosti;
  • prilagajanje KMG na podnebne spremembe – zmanjšanje tveganj pri pridelavi sadja;
  • izboljšanje konkurenčnosti KMG.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  •  izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi manjših nihanj pri pridelavi sadja zaradi spomladanske;
  •  kontinuiran nastop na trgu zaradi manjše verjetnosti izpada pridelka;
  •  zmanjševane rizičnosti kmetijske pridelave.

Kmetija Repovž
Jože Repovž
Šentjanž 14
8297 Šentjanž

Kmetija Repovž
Jože Repovž
Šentjanž 14
8297 Šentjanž